ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രം
 
ചിത്രങ്ങള്‍

   Sri Raja Rajeswari temple
Palarivattom Jn, Cochin - 682025
Kerala, India.
Phone : +91 484 2349492